Materská škola

Materská škola

90064 Suchohrad 130

tel.: 0911 341 221

 

http://mssuchohrad.edupage.org

http://facebook.com/mssuchohrad

 

Dokumenty na stiahnutie

Prihláška dieťaťa do MŠ

Splnomocnenie

Žiadosť o prerušenie dochádzky

Žiadosť o predčasné ukončenie dochádzky

Žiadosť o odpustenie príspevku

Vyhlásenie o bezinfenkčnosti

 

Dotácia od BSK

Obec Suchohrad získala od BSK dotáciu vo výške 2500,- €. Dotácia bola na projekt  Materská škola - Zvýšenie kapacity zefektívnením využitia existujúcich priestorov.

Účelom projektu je vyriešiť problém s umiestnením nadpočetných detí v škôlke systematickým riešením priestorového využitia existujúcich priestorov v budove materskej školy.

Dotáciou sa podarilo čiastočne zrealizovať projekt, pričom cieľ, ktorým je zvýšenie kapacity MŠ ostal zachovaný. Do Materskej školy sa zakúpili plachty, prikrývky a školský nábytok - policová zostava, stoličky. Do jedálne a kuchyne Materskej školy pribudli príbory, taniere, kompótové misky, podnosy, hrnce, mixér a termoska na čaj.

Všetky veci zakúpené pomocou dotácie BSK budú pekným vianočným darčekom pre deti Materskej školy aj pre deti, ktoré v škôlke pribudnú.

"Nezáleží len na rodičoch a vychovávateľoch, ale na celej obci, ako sa dieťa vyvíja."     Platón