Odpady

Nakladanie s odpadmi rieši VZN č.5/2013, ktoré si môžete stiahnuť TU

 

Poplatku za komunálny odpad sa venuje VZN č.4/2014 - na stiahnutie TU

V obci je zavedený množstevný zber, každý poplatník má v prenájme nádobu a na základe ohlásenia (dohody) zabezpečuje obec odvoz a likvidáciu odpadu. 

Prehľad sadzieb:

sadzba A: základná, platná pre všetkých poplatníkov
sadzba B: vývoz len od 1.4. do 30.9. - sezónny vývoz
sadzba C: zľava pre občanov s trvalým pobytom v obci
sadzba D: zľava pre FO-podnikateľov a PO s prevádzkou na území obce 

POZOR: zľavy v sadzbe D je možné uplatniť len pri splnení všetkých záväzkov voči obci (aj za predchádzajúce obdobia)

 

 Oslobodení od poplatku sú občania starší ako 80 rokov, podmienky sú uvedené vo VZN, treba vyplniť a podať žiadosť - na stiahnutie TU

 

Ak poplatník nie je zapojený do množstevného zberu, obec vyrubuje miestny poplatok v zmysle platnej legislatívy a VZN 4/2014, a to vo výške 0,058 € na osobu a deň.

 

Každý poplatník je povinný splniť svoju ohlasovaciu povinnosť - teda nahlásiť obci všetky skutočnosti, ktoré sú potrebné na určenie poplatku, a to do 30 dní od vzniku povinnosti (t.j. odo dňa nadobudnutia do vlastníctva alebo nájmu nehnuteľnosti). Tlačivo si možete stiahnuť TU

 

Harmonogram zvozu odpadu na 1. polrok 2019

17.12.2018, 18:38 , suchohrad | Komentáre: 1 | Počet zobrazení: 102

Celý článok...

Harmonogram zvozu odpadu na 2. polrok 2018

19.06.2018, 22:16 , suchohrad | Komentáre: 0 | Počet zobrazení: 97


Celý článok...

Harmonogram zberu odpadov v 1. polroku 2018

08.12.2017, 15:35 , suchohrad | Komentáre: 0 | Počet zobrazení: 115


Celý článok...

Zmeny v zbere odpadov 2016

21.06.2016, 11:37 , suchohrad | Komentáre: 0 | Počet zobrazení: 209

Celý článok...