Trvalý pobyt

PRIHLÁSENIE NA TRVALÝ POBYT

Potrebné doklady:
 

 • list vlastníctva alebo nájomná zmluva, prípadne súhlasy vlastníkov
 • občiansky preukaz
 • rodný list u detí do 15 rokov
 • sobášny list
   

Vybavuje: Michaela Uhrincová
Kontakt: 034/7780837, obec.suchohrad@radiolan.sk 
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: bez poplatku

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ZRUŠENIE TRVALÉHO POBYTU

 TLAČIVO na stiahnutie

Potrebné doklady:

 •  Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
 •  List vlastníctva (nájomnú zmluvu)

 

Poplatok: bez poplatku

------------------------------------------------------------------------------------------

ODHLÁSENIE Z POBYTU

Len ak občan odchádza trvalo žiť do zahraničia!

 

Potrebné doklady
 

 • Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)

 

Ukončenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.

------------------------------------------------------------------------------------

POTVRDENIE O POBYTE

 Potrebné doklady:
 

 • občiansky preukaz 
 • v prípade vydania potvrdenia pre sociálne účely je žiadateľ od poplatku oslobodený

 

Termín: na počkanie

Poplatok: 3,-€

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PRECHODNÝ POBYT

Potrebné doklady:
 

 • list vlastníctva 
 • v prípade podnájmu alebo prenájmu súhlas od vlastníka bytu,
 • občiansky preukaz 
 • rodný list

 

Termín: na počkanie

Poplatok: bez poplatku

----------------------------------------------------------------------------------------------