Zasadnutie OZ v Suchohrade

23.06.2015, 18:18, suchohrad


Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Suchohrade sa bude konať v piatok 26.6.2015 o 19:00 na Obecnom úrade.

Program zasadnutia:

Program zasadnutia:
1. Záverečný účet obce
2. Hospodárenie obce 1-3/2015
3. OZ Dolné Záhorie
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver

 
« Späť