Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

30.09.2015, 12:03, suchohrad

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa bude konať v piatok 2.10.2015 o 18:30 na obecnom úrade


Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa bude konať v piatok 2.10.2015 o 18:30 na obecnom úrade

 

Program:
1. Otvorenie
2. Plnenie rozpočtu
3. Ukončenie nájmu - predčasné
4. Správa HK o vykonanej kontrole
5. Správa o výsledkoch kontroly NKÚ
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
 

 
« Späť