Voľby do VÚC 2013

22.10.2013, 08:43, suchohrad

Vážení občania,
podľa rozhodnutia predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov sa určuje deň konania volieb na sobotu 9. novembra 2013. Miestom konania volieb v obci Suchohrad je sobášna miestnosť, ktorá sa nachádza na Obecnom úrade v Suchohrade. Obec Suchohrad má jeden volebný okrsok.  Volebná miestnosť bude otvorená od 7.00 hod do 22.00 hod.


Pre voľby na predsedu BSK a na voľby zastupiteľstva BSK boli zaregistrovaní kandidáti na uvedenom zozname:

zoznam kandidátov.pdf

 

Výsledky volieb okrskovej volebnej komisie v Suchohrade vo voľbách do orgánov
Bratislavského samosprávneho kraja konaných 9.11.2013.


Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky:
Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov 578
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 103
Počet odovzdaných obálok 103
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 102
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu 100

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby predsedu podľa
najviac získaných hlasov:

Ing. Bc. Pavol Frešo získal 48 hlasov
PhDr. Monika Flašíková – Beňová získala 34 hlasov
Oskar Dobrovodský získal 8 hlasov

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do zastupiteľstva
podľa najviac získaných hlasov:

MUDr. Marián Haramia získal 47 hlasov
Ing. Jozef Mračna získal 36 hlasov
RNDr. Jozef Ondrejka získal 32 hlasov
 

 
 

Súvisiace články

 

Voľby do VÚC 2013 - 2. kolo

V sobotu 23. novembra sa koná druhé kolo volieb do VÚC v priestoroch sobášnej miestnosti Obecného úradu v čase od 07:00 do 22:00. Občania, ktorí sa z vážnych, najmä zdravotných dôvodov nemôžu dostaviť voliť, môžu požiadať volebnú komisiu obce Suchohrad o hlasovanie mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky v čase konania volieb na telefónnom čísle 034/7780837.
 

 
« Späť