Prenájom obecného bytu

22.01.2014, 13:38, suchohrad

Obec Suchohrad prijíma žiadosti na prenájom obecného bytu, ktorý sa uvoľní od 1.3.2014. Záujemcovia o byt môžu žiadosti doručiť na obecný úrad do 6.2.2014. 


Podmienky prenájmu sú uvedené vo VZN o nájomných bytoch tu:

VZN o nájomných bytoch

 
« Späť