Ochrana lesov pred požiarmi

16.04.2015, 22:29, suchohrad

Upozornenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru


Vážení občania,

 

každý rok vzniká spolu s jarným obdobím obdobie zvýšeného rizika vzniku požiarov

v prírodnom prostredí. Zvýšený výskyt požiarov v prírodnom prostredí je spôsobený

činnosťou občanov a to najmä pri spaľovaní suchej trávy, lístia a konárov orezaných stromov

a kríkov. Nemalý počet požiarov je spôsobených neopatrnosťou pri zakladaní ohňov priamo

v lese alebo v jeho tesnej blízkosti. Najväčšie nebezpečenstvo hrozí pri plošnom vypaľovaní

suchých porastov. Aj keď vypaľovanie suchej trávy a iných porastov je zákonom zakázané,

každoročne sú zaznamenané požiare lesných porastov spôsobené touto činnosťou.

 

Z uvedených dôvodov Hasičský a záchranný zbor apeluje na všetkých občanov, aby

v záujme zníženia požiarovosti a predchádzaniu požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred

požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz :

 

  • vypaľovania suchej trávy, porastov kríkov stromov a spaľovania odpadov,
  • fajčenia a používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • zakladania ohňa v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch, v lesoch a v ich blízkosti,
  • zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

 

V prípade zistenie porušenia ustanovení § 14 zákona o ochrane pred požiarmi

upozorňujeme, že okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, môže fyzickej osobe

uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 100 € a v priestupkovom konaní až do výšky

331 €.

 

Na zakladenie ohňov v prírode je potrebné využívať priestory na to určené napríklad

vybudované ohniská, v žiadnom prípade nezakladať oheň priamo v lese.

Veríme, že svojím zodpovedným konaním aj vy prispejete k zamedzeniu vzniku

požiarov a tým aj k zníženiu škôd na lesných a poľných porastoch.

 

Za porozumenie ďakujú

 

príslušníci

Okresného riaditeľstva

Hasičského a záchranného zboru

v Malackách

 
« Späť


Diskusia: "Ochrana lesov pred požiarmi"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre