Ochrana lesov pred požiarmi

05.05.2016, 12:24, suchohrad

Vážení občania,

v spojitosti s jarným obdobím nastáva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Zvýšený výskyt požiarov v prírodnom prostredí je spôsobený činnosťou občanov, najmä pri spaľovaní suchej trávy, lístia a konárov orezaných stromov a kríkov. Nemalý počet požiarov je spôsobený neopatrnosťou pri zakladaní ohňov priamo v lese alebo v jeho tesnej blízkosti.


Najväčšie nebezpečenstvo hrozí pri plošnom vypaľovaní suchých porastov, to aj napriek tomu, že vypaľovanie suchej trávy a iných porastov je zákonom zakázané. Z uvedených dôvodov Hasičský a záchranný zbor apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzaniu požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz :

- vypaľovania suchej trávy, porastov kríkov stromov a spaľovania odpadov,

- fajčenia a používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

- zakladania ohňa v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch, v lesoch a v ich blízkosti,

- zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

V prípade zistenia porušenia ustanovení § 14 zákona o ochrane pred požiarmi upozorňujeme, že okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, môže fyzickej osobe uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 100 € a v priestupkovom konaní až do výšky 331 €.

Na zakladenie ohňov v prírode je potrebné využívať priestory na to určené, napríklad vybudované ohniská. V žiadnom prípade nezakladať oheň priamo v lese a v ochrannom pásme, čo je 50 m od hranice lesného pozemku.

Veríme, že svojím zodpovedným konaním prispejete k zamedzeniu vzniku požiarov a tým aj k zníženiu škôd na lesných a poľných porastoch.

Za porozumenie ďakujú

príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Malackách

 
« Späť


Diskusia: "Ochrana lesov pred požiarmi"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre